De leefomgeving veiliger, netter en rustiger houden. Dat wil iedere gemeente of buurtbelangenorganisatie. De straatcoaches van ISX kunnen voor dit doel worden ingezet. Bij het werk van onze straatcoaches kunt u denken aan het voorkomen van overlast door jongeren, verslaafden of dak- en thuislozen. Maar ook het voorkomen van inbraken of brandstichtingen horen hierbij. Vooraf wordt er met de opdrachtgever bepaald wat wenselijk en wat niet wenselijk gedrag is en welke maatregelen er toegepast moeten worden.

We voeren surveillance uit door het gebied. Dit kan te voet, met de auto of op de fiets. We bouwen contact op met de overlastgevers en treden corrigerend op bij incidenten. Waar nodig wordt de politie of brandweer gealarmeerd. Een goede samenwerking tussen straatcoaches en de buurtbewoners of burgerwachten verhoogt het eindresultaat.