In opdracht van parkmanagement- en winkeliersverenigingen  wij collectieve beveiliging uit op bedrijventerreinen en in winkelcentra. Hierdoor heeft u minder kosten, maar kunt u wel rekenen op dezelfde bewaking. Naast het bewaken van de panden wordt er aandacht besteed aan de omgeving: Het bedrijventerrein of winkelcentrum als geheel houden wij extra in de gaten en onregelmatigheden worden meteen gesignaleerd.

Doordat er collectief gewerkt wordt en alle panden aandacht nodig hebben zijn we vaker en langer op het terrein aanwezig. Hierdoor wordt niet alleen vandalisme en kleine criminaliteit tegengegaan maar kunnen ook grote inbraken en diefstallen worden voorkomen. De preventieve werking is een belangrijk aspect bij collectieve beveiliging.