De brandweer is het zat: vele honderden keren per jaar rijdt nodeloos een brandweerauto uit. Dat kost jaarlijks bijna een half miljoen euro. Bij bedrijven met te veel nodeloze meldingen gaat de brandweer de kosten in rekening brengen.

Loos alarm voor brand: rekening naar de melder
De cijfers liegen er niet om: vorig jaar rukte de brandweer in Zeeland 831 keer voor niets uit na een automatische brandmelding. Slechts 25 keer was echt sprake van brand. Het aantal nodeloze uitrukken had nog groter kunnen zijn als de meldkamer in Middelburg niet 1.171 meldingen had ‘afgevangen’ als loos alarm.

Eén uitruk kost de brandweer 565 euro. Voor de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) lopen de nodeloze ritten aardig in de papieren. Vorig jaar ging het om bijna 470.000 euro. Maar het gaat niet alleen om de centen. De brandweer bestaat in Zeeland voor het overgrote deel uit vrijwilligers. ,,Voor elke uitruk worden zestien man opgepiept. Zestien mensen die huis of werk moeten verlaten. Je kan wel eens één keer voor niets kunnen worden gealarmeerd, maar het moet niet te vaak gebeuren. Dat is slecht voor de motivatie en werkgevers worden er ook niet vrolijk van”, zegt Koos de Feijter, beleidsadviseur bij de VRZ. ,,Bovendien gaat het ten koste van de paraatheid van de voertuigen. Elke brandweerauto die op weg is naar een loze melding is op dat moment niet beschikbaar.”

De brandweer wil dat de eigenaren van de installaties meer verantwoordelijkheid nemen bij het nagaan of sprake is van brand. Hiervoor is enkele jaren geleden de campagne STOOM (Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen) in het leven geroepen. De eerste slag werd gemaakt door het aantal installaties dat direct op de alarmcentrale is aangesloten te beperken. Voor gebouwen waar mensen zijn die niet zelfstandig kunnen vluchten en waar brand extra gevaarlijk is, zoals zorginstellingen, is automatische doormelding naar de regionale alarmcentrale verplicht. ,,Als die wettelijke plicht niet bestaat, kun je beter aangesloten zijn op een particuliere meldkamer. Die checkt de melding voordat eventueel de brandweer wordt gealarmeerd. Dat systeem is vergelijkbaar met de procedure bij een inbraakalarm”, zegt Arno Timmerman, projectleider STOOM bij de veiligheidsregio.
Onder meer hierdoor liep het aantal meldingen via brandmeldinstallaties terug van 3.966 in 2013 naar 1.901 in 2015. In 2016 en 2017 lag het aantal iets boven de 2.000. In heel Zeeland hebben nog zo’n 685 panden een automatische brandmeldingsinstallatie die is verbonden met de meldkamer in Middelburg. Het merendeel van de meldingen komt van 150 tot 200 adressen.

De brandweer wil nu een volgende slag maken. Veel meldingen komen van zorginstellingen. Timmerman: ,,Dat is logisch verklaarbaar. Zij zijn verplicht aangesloten op de meldkamer en hebben volgens de voorschriften veel brandmelders in hun panden.”

In januari heeft de brandweer een bijeenkomst georganiseerd om met zorginstellingen over het terugdringen van nodeloze meldingen te praten. Timmerman geeft het voorbeeld van een man die van de instelling zijn sigaartjes mag blijven roken. De tabaksrook zette steeds het alarm in werking. Met de instelling kan dan gekeken worden of in de kamer van de man een technische oplossing te vinden is.

Bij automatische meldingen wil de brandweer naar ‘verificatie op locatie’, ter plaatse checken van de melding. Als een melder afgaat krijgt eerst de interne bedrijfshulpverlening (BHV) een melding. Die moet dan binnen 1 minuut op de eigen installatie de melding accepteren en binnen 3 minuten op die installatie aangeven of wat aan de hand is: brand of loos alarm. Komt er geen reactie, dan slaat de installatie zelf alarm bij de meldkamer.

Binnenkort praat de brandweer met de installateurs. Er is technisch veel mogelijk om nodeloze meldingen te voorkomen. ,,In een loods ging steeds het alarm als een vrachtwagen binnen kwam rijden. Door melders op te hangen die rook door brand kunnen onderscheiden van uitlaatgassen was het probleem verholpen”, vertelt Timmerman.

De brandweer gaat in gesprek met bedrijven en instellingen met te veel nodeloze meldingen. Bij overschrijding van een bepaald aantal meldingen gaat de veiligheidsregio de kosten van 565 euro in rekening brengen. ,,Het is geen boete, maar een rekening ter vergoeding van de onkosten”, legt De Feijter uit. ,,Als ondanks overleg met ons geen oplossing komt, zal de brandweer het bevoegd gezag, de gemeente, vragen om in te grijpen.”

Bron: BN De Stem