Brandwacht:

Uw locatie voldoet nog niet aan de gestelde eisen op het gebied van brandpreventie maar uw verhuizing is reeds in volle gang of staat op zeer korte termijn gepland.

Wat nu, zijn er andere alternatieven, welke maatregelen kan de wetgever hierin stellen?

Dan kan het zo zijn dat er door handhaving, brandweer, uw verzekeraar of een andere toezichthoudende instantie geëist wordt dat u een Rijksgediplomeerde brandwacht plaatst om de veiligheid te waarborgen anders kunt u de onderneming niet voortzetten of moet de verhuizing worden verschoven.

Een enorme kostenpost en terugval in de continuïteit van uw onderneming.

ISX-beveiliging kan voor u de brandwachten, (brand)veiligheidstoezicht, incidentmanagement en veiligheidsadvies organiseren.

Een brandwacht houdt toezicht op een veilige (werk)situatie en wordt dan ook vaak preventief ingezet. Steeds vaker wordt vanuit wet- en regelgeving een brandwacht geëist.

In dergelijke gevallen kan er geëist worden dat u Rijksgediplomeerde brandwachten plaatst om toezicht te houden om zo de veiligheid te waarborgen. De inzet van onze Rijksgediplomeerde brandwachten zal voornamelijk preventief van aard zijn. In geval van calamiteiten zullen de brandwachten adequaat handelen en passende hulp verlenen.

 

Mangatwacht:

Tijdens werkzaamheden in een besloten ruimte is opperste concentratie van groots belang. Een mangatwacht, ook wel buitenwacht genoemd, zorgt op die momenten voor continuïteit in veiligheid. Hij/zij houdt de wacht bij de entree en ziet actief toe op de veiligheid van de personen in de besloten ruimte. De mangatwacht is oplettend en waakzaam. Hij voelt zich verantwoordelijk voor veiligheid.

De mangatwacht of buitenwacht is een erkend opgeleide medewerker in de veiligheidsbranche.

ISX-beveiliging kan deze mangatwacht voor u verzorgen. Opgeleid conform de Gids Opleidingen Risicovol Werk, uitgegeven door het Centraal College van Deskundigen VCA.