STOOM (Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen)

Adhoc Beveiliging

De brandweer is het zat: vele honderden keren per jaar rijdt nodeloos een brandweerauto uit. Dat kost jaarlijks bijna een half miljoen euro. Bij bedrijven met te veel nodeloze meldingen gaat de brandweer de kosten in rekening brengen.

Loos alarm voor brand: rekening naar de melder
De cijfers liegen er niet om: vorig jaar rukte de brandweer in Zeeland 831 keer voor niets uit na een automatische brandmelding. Slechts 25 keer was echt sprake van brand. Het aantal nodeloze uitrukken had nog groter kunnen zijn als de meldkamer in Middelburg niet 1.171 meldingen had ‘afgevangen’ als loos alarm.

Eén uitruk kost de brandweer 565 euro. Voor de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) lopen de nodeloze ritten aardig in de papieren. Vorig jaar ging het om bijna 470.000 euro. Maar het gaat niet alleen om de centen. De brandweer bestaat in Zeeland voor het overgrote deel uit vrijwilligers. ,,Voor elke uitruk worden zestien man opgepiept. Zestien mensen die huis of werk moeten verlaten. Je kan wel eens één keer voor niets kunnen worden gealarmeerd, maar het moet niet te vaak gebeuren. Dat is slecht voor de motivatie en werkgevers worden er ook niet vrolijk van”, zegt Koos de Feijter, beleidsadviseur bij de VRZ. ,,Bovendien gaat het ten koste van de paraatheid van de voertuigen. Elke brandweerauto die op weg is naar een loze melding is op dat moment niet beschikbaar.”

De brandweer wil dat de eigenaren van de installaties meer verantwoordelijkheid nemen bij het nagaan of sprake is van brand. Hiervoor is enkele jaren geleden de campagne STOOM (Structureel terugdringen ongewenste en onechte meldingen) in het leven geroepen. De eerste slag werd gemaakt door het aantal installaties dat direct op de alarmcentrale is aangesloten te beperken. Voor gebouwen waar mensen zijn die niet zelfstandig kunnen vluchten en waar brand extra gevaarlijk is, zoals zorginstellingen, is automatische doormelding naar de regionale alarmcentrale verplicht. ,,Als die wettelijke plicht niet bestaat, kun je beter aangesloten zijn op een particuliere meldkamer. Die checkt de melding voordat eventueel de brandweer wordt gealarmeerd. Dat systeem is vergelijkbaar met de procedure bij een inbraakalarm”, zegt Arno Timmerman, projectleider STOOM bij de veiligheidsregio.
Onder meer hierdoor liep het aantal meldingen via brandmeldinstallaties terug van 3.966 in 2013 naar 1.901 in 2015. In 2016 en 2017 lag het aantal iets boven de 2.000. In heel Zeeland hebben nog zo’n 685 panden een automatische brandmeldingsinstallatie die is verbonden met de meldkamer in Middelburg. Het merendeel van de meldingen komt van 150 tot 200 adressen.

De brandweer wil nu een volgende slag maken. Veel meldingen komen van zorginstellingen. Timmerman: ,,Dat is logisch verklaarbaar. Zij zijn verplicht aangesloten op de meldkamer en hebben volgens de voorschriften veel brandmelders in hun panden.”

In januari heeft de brandweer een bijeenkomst georganiseerd om met zorginstellingen over het terugdringen van nodeloze meldingen te praten. Timmerman geeft het voorbeeld van een man die van de instelling zijn sigaartjes mag blijven roken. De tabaksrook zette steeds het alarm in werking. Met de instelling kan dan gekeken worden of in de kamer van de man een technische oplossing te vinden is.

Bij automatische meldingen wil de brandweer naar ‘verificatie op locatie’, ter plaatse checken van de melding. Als een melder afgaat krijgt eerst de interne bedrijfshulpverlening (BHV) een melding. Die moet dan binnen 1 minuut op de eigen installatie de melding accepteren en binnen 3 minuten op die installatie aangeven of wat aan de hand is: brand of loos alarm. Komt er geen reactie, dan slaat de installatie zelf alarm bij de meldkamer.

Binnenkort praat de brandweer met de installateurs. Er is technisch veel mogelijk om nodeloze meldingen te voorkomen. ,,In een loods ging steeds het alarm als een vrachtwagen binnen kwam rijden. Door melders op te hangen die rook door brand kunnen onderscheiden van uitlaatgassen was het probleem verholpen”, vertelt Timmerman.

De brandweer gaat in gesprek met bedrijven en instellingen met te veel nodeloze meldingen. Bij overschrijding van een bepaald aantal meldingen gaat de veiligheidsregio de kosten van 565 euro in rekening brengen. ,,Het is geen boete, maar een rekening ter vergoeding van de onkosten”, legt De Feijter uit. ,,Als ondanks overleg met ons geen oplossing komt, zal de brandweer het bevoegd gezag, de gemeente, vragen om in te grijpen.”

Bron: BN De Stem

 

Politie Shanghai geeft video vrij van ‘domste inbrekers ooit’

De politie van Shanghai heeft videobeelden vrijgegeven van een mislukte inbraak. Meestal zijn dit soort bewakingsvideo’s vrij voorspelbaar, maar dit keer krijgt de inbraak een bizarre wending:

Het onfortuinlijke tweetal wordt op internet ‘het domste duo ooit’ genoemd.

Ook de politie doet een duit in het zakje met de opmerking: “Als alle dieven op deze manier zouden handelen, zouden wij geen overuren moeten maken”.

Bewusteloos Op de video is te zien hoe twee mannen ’s nachts hun slag proberen te slaan, door met bakstenen de ruiten van een gebouw in te gooien. Maar het gaat gelijk al mis.

Een van de inbrekers gooit een baksteen tegen het hoofd van zijn metgezel, die bewusteloos op de grond valt en vervolgens weggesleept moet worden.

Het is niet bekend hoe het nu met de inbrekers gaat.

Bron: NOS

Bron:Flabber.nl

Natuurlijk komen wij dit soort boeven niet heel vaak tegen maar het ingooien van een raam is wel een heel veel gebruikte methode van inbrekers om een huis of bedrijf binnen te komen.

Na aankomst van een beveiligings beambte wordt natuurlijk alles keurig afgedicht, we zien wel vaak dat een inbrekers na een paar dagen t/m een paar weken laten terug komen om de nieuw gekochte  tv/ computer en laptops gestolen weer op te halen.

De kerstboom in de brand

kerstboom in de brand
Richtlijnen voor brandveilig plaatsen van kerstboom
Dat kunstkerstbomen brandveiliger zijn dan niet behandelde natuurlijke kerstbomen snappen we natuurlijk allemaal.
Hoewel de natuurlijke kerstbomen brandvertragend kunnen worden behandeld waarschuwen is een dit wanneer niet gedaan is door niet-professionals het zelden effectief gebeurd.
 
Vochtgehalte van de kerstboom
Belangrijkste factor voor de brandbaarheid van een kerstboom is het vochtgehalte. Een verse, natte kerstboom is zelfs met een brandende prop papier niet goed aan te
steken. Een droge boom die in brand vliegt kan binnen 30 seconden helemaal opbranden.
 
Locatie van de kerstboom
Buiten de vochtigheid is ook de locatie van belang vanwege vluchtveiligheid en het risico op ontsteking. De informatie in de brochure is gebaseerd op een onderzoek naar de omstandigheden waaronder het mogelijk is om een echte kerstboom te plaatsen in een openbare ruimte.

Richtlijnen voor brandveilig plaatsen van kerstboom

Lees hier de complete brochure https://goo.gl/dD5dTb

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Kans groot dat inbreker na inbraak terugkomt

Wie tot zijn schrik ontdekt dat is ingebroken, moet op zijn tellen passen. Bij één op de twaalf mensen die slachtoffer wordt van inbraak, keert de inbreker binnen korte tijd terug. Dat blijkt een analyse van het Verbond van Verzekeraars naar deze zogeheten herhaalinbraken.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars noteerde in de periode 2012-2016 in 5 jaar tijd 328.000 claims op inbraak en diefstal vanuit woonhuizen. Bij 27.000 claims (8 procent) was sprake van een inbraak op een adres waar de dief al eerder had toegeslagen. Directeur Schade Leo De Boer van het Verbond noemt dat percentage ‘opvallend hoog en ernstig’. “We weten van onder meer Slachtofferhulp Nederland dat inbrekers geregeld tweemaal toeslaan. De impact op de slachtoffers is groot. Natuurlijk is het goed dat de verzekeraar de schade vergoedt, maar voor je veiligheidsgevoel is een herhaalinbraak funest.”

Herhaalinbraak vaak binnen jaar
Het CVS becijferde dat de gemiddelde herhaaltijd van de inbraakclaims – de tijd tussen twee claims op hetzelfde adres – iets meer dan een jaar is, gemiddeld 435 dagen. Nog opvallender: bij bijna 15.000 herhaalinbraak claims (slechts 4 procent van het totaalaantal inbraakclaims in de onderzoeksperiode, maar meer dan 50 procent van het aantal herhaalinbraak claims) is zelfs sprake van een nieuwe inbraak binnen een jaar tijd. Mogelijke verklaring: de boef weet wat er te halen valt en wat de zwakke plekken van een woning zijn, en gokt het er gewoon nog een keer op.

Preventieve maatregelen
Het Verbond wil woningbezitters en huurders alert maken op inbrekers, zeker nu de ‘r’ weer in de maand zit en het langer donker is. Uit de Risicomonitor Woninginbraken blijkt dat inbrekers vooral in de donkere wintermaanden hun slag slaan. Verzekeraars roepen consumenten dan ook op om preventieve maatregelen te nemen, zoals goed hang- en sluitwerk en zaken als goede verlichting en bij afwezigheid zorgen voor een bewoonbare uitstraling van het huis. Omdat inbrekers vaak meerdere keren in specifieke wijken toeslaan, is het ook zinvol om met de buurt een WhatsApp-groep op te richten om verdachte omstandigheden te delen – ook met de wijkagent. Directeur Schade Leo De Boer: “En wie zich echt wil wapenen tegen inbrekers, doet er goed aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen aan te vragen, waarmee je het inbraakrisico minimaliseert.”

bron:beveiligingnieuws.nl/nieuws/kans-groot-inbreker-inbraak-terugkomt 17 oktober

Kans groot dat inbreker na inbraak terugkomt