ISX Objectbeveiliging en bewaking

Objectbeveiliging en bewaking

OBJECTBEVEILIGING EN BEWAKING

Elke opdracht is een unieke uitdaging ISX Beveiliging levert totaalpakket van diverse taken. Dit kan variëren van receptiediensten, portiers diensten, brand-, sluitronden en visitatie tot alarmcentrale-diensten en het preventief aanwezig zijn in en rondom het object.
Beveiligingsbeambte aan het werk

WAAROM OBJECTBEVEILIGING VAN ISX

Een gastvrij ontvangst voor uw gasten
Voor bezoekers is het de eerste kennismaking met uw bedrijf en de meest herkenbare dienst op het gebied van beveiliging.

Uw bezoekers en personeel zien de portiersloge / receptie als centraal communicatiepunt.

Kortom, de portier / receptionist(e) zorgt voor de communicatie, de veiligheid en uiteraard de presentatie van uw bedrijf.

Aan de uitvoering worden dan ook hoge eisen gesteld.

Bij het leveren van een receptionist of een portier, selecteren wij een aantal personen die wij geschikt achten voor uw organisatie.

 Pas nadat u aangeeft te kunnen instemmen met deze persoon, wordt hij / zij bij uw vestiging ingewerkt.

ISX Beveiliging en Bewaking

WAAROM OBJECTBEVEILIGING VAN ISX

Hier zorgen onze beveiligers voor een goede eerste indruk en een correcte behandeling van uw gasten. De portier of receptionist zorgt voor de toegangscontrole van personeel en bezoekers.

Verder bedient hij de telefooncentrale, opent en sluit hij hekken of slagbomen en houdt het camera observatiesysteem in de gaten.

Onze portiersdiensten kunnen 24 uur per dag worden ingezet.

Ook ’s nachts als er verder niemand in het pand aanwezig is.

De werkzaamheden in de loge of receptie kunnen gecombineerd worden met het lopen van binnen- en buitenrondes in en om uw bedrijf.

Tijdens de dienst kunt u nevenwerkzaamheden of lichte administratieve handelingen door ons laten uitvoeren. U kunt deze op die manier zo efficiënt mogelijk benutten, mits dit niet ten koste gaat van de beveiligingswerkzaamheden.

ISX Objectbeveiliging

WAAROM OBJECTBEVEILIGING VAN ISX

Het is wenselijk dat er aan de receptie of portiersloge mensen zitten die weten waar ze op moeten letten.

Goed opgeleide krachten met mensenkennis die hun vak optimaal verstaan en precies weten wie ze wel of niet binnen moeten laten, maar die iedere bezoeker behandelt zo als u dat zelf zou doen.

Beveiligers als receptionisten

De combinatie van persoonlijke waakzaamheid met licht administratieve taken, brengt steeds meer bedrijven ertoe hun receptietaken en portiersdiensten uit te besteden aan de beveiliging.

Een professionele partner zoals ISX Beveiliging zal u hierin ontzorgen.

Beveiligingsbeambte aan het werk

ONZE DIENSTVERLENING BESTAAT ONDER ANDERE UIT:

  • Het ontvangen en registreren van bezoekers.

  • Het controleren van de goederenstroom.

  • Sleuteluitgifte en de sleutelregistratie.

  • Beheren van het bedrijfsnoodplan.

  • Omgaan met computer en/of tekstverwerking.

  • Alle noodzakelijke licht administratieve handelingen

  • Uitgifte en inname van bezoekerspasjes.

  • Registratie en bediening van apparatuur, zoals: alarmsystemen, camerasystemen, toegangshekken, weegbruggen.

  • Eventueel visitatie van personeel en bezoekers.

Dienstverlening in de ruimste zin aan bezoekers en medewerkers van uw bedrijf.
 

Tevens kunnen andere door u gewenste werkzaamheden verricht worden en kunnen wij voldoen aan het door u gestelde opleidingsniveau.

Wanneer u dat wenst, kunt u opgenomen worden in de door ons gevolgde selectieprocedure.

Werkgebied ISX 

ISX Beveiliging heeft geen landelijke dekking. Maar we  kunnen je overal in Nederland van dienst zijn en ontzorgen op het gebied van de beveiliging en bewaking. We hebben samenwerkingsverbanden met de beste beveiligingsbedrijven in Nederland. Deze bedrijven hebben de kwaliteit hoog in het vaandel staan en zijn net als ons betrokken bij jouw veiligheid en doen dit van uit passie en niet omdat de aandeelhouders dit willen.


ISX is de beste professionele keuze objectbeveiliging voor de veiligheid van uw bedrijf tijdens en buiten kantooruren met de objectbeveiligers