In juni 2011 is de branchevereniging NVBR met de minister van Binnenlandse Zaken overeengekomen dat de brandweer voortaan minder of niet meer uitrukt bij automatische brandmeldingen vanwege het groot aantal valse meldingen (zie ook dit artikel). U kunt ISX inschakelen voor het opvolgen van brandmeldingen. De meldkamer neemt dan bij ieder brandalarm contact met ons op.

Wij gaan direct naar uw pand toe. Door korte aanrijtijden waar te maken, kan vaak erger worden voorkomen. De brand wordt snel opgemerkt en de schade beperkt. Afhankelijk van de situatie schakelen we direct de brandweer in. In alle gevallen wordt u geïnformeerd, via een rapport of op een manier die we met elkaar overeengekomen zijn.