De laatste uren van de dag zijn de meest kritieke voor een bedrijf. De risico’s op een overval of op lastige klanten die de zaak niet willen verlaten zijn op dat moment het grootst. Rekent u tijdens die momenten op de ondersteuning van ISX Wij zorgen dat er een beveiliger zichtbaar aanwezig is bij het benzinestation, winkel of bedrijf, of op de werkvloer.

Van onze beveiligers wordt uiterste alertheid verwacht. Elke verdachte situatie wordt gesignaleerd om het afsluiten van uw bedrijf zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We begeleiden de laatste klanten naar buiten en blijven bij het pand zodat het personeel het bedrijf kan sluiten. Daarna zien we er op toe dat de medewerkers veilig kunnen vertrekken.