Na ontvangst van een (alarm)melding via uw alarmcentrale, zal de ISX-surveillance dienst naar de risicolocatie worden gestuurd, welke vervolgens grondig geïnspecteerd wordt.

In het geval van een geverifieerde inbraak of een overvalmelding zal tevens politie worden aangestuurd om naar de locatie te gaan. De situaties worden in de meeste gevallen zelfstandig door de beveiligingsbeambten afgehandeld, waarbij u een duidelijke rapportage ontvangt met de geconstateerde bijzonderheden. Alleen bij daadwerkelijke calamiteiten van ernstige aard worden door u opgegeven waarschuwadressen of contactpersonen gewaarschuwd.

Ongemak op onplezierige tijdstippen en risico voor eigen veiligheid worden op deze manier voorkomen.

De responsetijd die gemiddeld nodig is om na ontvangst van de melding ter plaatse te zijn bedraagt 15 minuten.