Sinds de toename van piraterij en de invoer van de ISPS (International Ship and Portfacility Security Code) is havenbeveiliging een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De havens zijn niet meer publiek toegankelijk en de controle van personen en voertuigen is een continu proces geworden. De communicatie met de schepen en autoriteiten moet soepel en accuraat verlopen.

Sinds 2013 levert ISX gediplomeerde beveiligers die de opleiding Port Facility Security Officer (PFSO) en Ship Security Officer (SSO) volgens de richtlijnen van de ISPS hebben afgerond. Bovendien hebben onze beveiligers het diploma havenbeveiliger. Van de medewerkers wordt veel geëist. Daarom zetten we havenbeveiligers in die extra capaciteiten hebben zoals kennis van de maritieme wereld en terminologie, goede communicatieve vaardigheden in verschillende talen en kennis van havendocumenten.

Informeer naar onze achterwacht of waakvlam contracten bij opschalen terreurdreiging.