Ad-hoc / spoeddiensten

Uit onze ervaringen blijkt dat zich geregeld een situatie voordoet, waarbij u of uw bezittingen een acuut veiligheidsrisico lopen. Verdachte situaties in of rond uw pand, verhoogd risico op diefstal door bouwwerkzaamheden en agressie naar uw medewerkers zijn een paar herkenbare voorbeelden. Aan sommige risico’s zult u niet meteen denken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een woning die onverwacht onbewoond is door een overlijden? Wat doet u met ongewenste aanwezigheid van personen of bij problemen in de relationele sfeer?

Met onze flexibel inzetbare beveiligers zorgen we dat we binnen korte tijd ter plaatse zijn, grip op de situatie krijgen en de veiligheid herstellen. Bij calamiteiten van grotere omvang schakelen wij ons interventieteam in en komen wij met meerdere collega’s ter plaatse om repressief op te treden.